100 de spectacole, GRATIS, în Bucureşti, timp de 3 luni. Vezi programul!


Edi?ia întâi a festivalului „BUCURE?TII LUI CARAGIALE”, edi?ia I începe s?mb?t?, 9 iunie ?i dureaz? trei luni.
Piesa ”O noapte furtunoas?” va fi prima pusa în scen? în cadrul festivalului
  •  Festivalul, organizat cu ocazia centenarului Caragiale se desf??oar? sub motto-ul „100 de ani -100 de spectacole -100 de personalit??i” ?i va avea loc în perioada 9 iunie – 20 septembrie, în Centrul Istoric (intersec?ie Str. Francez? cu Str. Po?tei) ?i în zona Hala Traian (Str. Prof. Dr. Mihail Georgescu nr.24). Evenimentul ofer? publicului bucure?tean accesul liber la 100 de manifest?ri culturale ce vor reînvia operele lui Caragiale ?i vor fi sus?inute de un num?r de peste 100 de arti?ti din toate genera?iile.

    În prima zi a a Festivalului „Bucure?tii lui Caragiale”, la ora 20.45, în Pia?a Sfântul Dumitru din Centrul Istoric, va fi pus? în scen? opera „O noapte furtunoas?”, spectacol organizat de Teatrul Masca.

Duminic?, la ora 19.30, în zona Hala Traian, Trupa Union pune în scen? piesa „Cupletele de la Union”, iar în Centrul istoric, de la ora 20.30, actorii Teatrului Nottara prezint? piesa „Umor, amor, fior de dor… în Bucure?ti”.Institu?ii participante: Teatrul de Comedie, Teatrul Metropolis, Teatrul Masca, Teatrul Nottara, Opera Na?ional? Bucure?ti, Centrul de Crea?ie Art? ?i Tradi?ie, Universitatea Na?ional? de Arta Teatral? ?i Cinematografic? „I.L.Caragiale”, Muzeul Na?ional al Literaturii Române, Biblioteca Metropolitan? Bucure?ti, Circul Globus, Biblioteca Academiei ?i Administra?ia Monumentelor ?i Patrimoniului Turistic.

Vezi aici programul complet al evenimentului.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *