Săptămâna aceasta am cucerit Muntele Everest


S?pt?mâna aceasta am cucerit Everestul… Sau poate c? m-a cucerit el pe mine?  Vreau sa î?i spun despre un film de nota 10 ( sau 9 dac? iei în considerare faptul c? ar fi fost la fel de reu?it ?i în lipsa efectelor 3D). Este vorba despre filmul „Everest”, o ecranizare inedit? bazat? pe fapte reale descrise ?i în cartea „Into Thin Air” scris? de Jon Krakauer.

Pe 10 mai 1996, 12 alpini?ti au urcat pe Muntele Everest într-o furtun? cumplit? l?sând urme adânci în memoria supravietuitorilor. Evenimentul este considerat drept unul dintre cele mai tragice momente petrecute în mun?i vreodat?.

Filmul „Everest” a fost bine mediatizat, dar nu acesta a fost motivul pentru care l-am apreciat ca fiind unul dintre cele mai bune filme ale anului 2015.

Everest-Header-

Am ajuns la cinematograf având deja anumite asteptari…acesta nu este primul film cu tematic? montan? vizionat dar, trebuie s? recunosc, c? în urma vizionarii îl declar ca fiind printre filmele mele preferate.

În primul rând, sunt foarte mul?umit c? nu au deviat de la povestea reala pentru a oferi un final complet fericit. Regizorul a reu?it s? ofere publicului o imagine foarte clar? a situa?iei, a reu?it s? transmit? sentimentele persoanelor implicate direct în acest eveniment ?i a realizat acest lucru printr-un num?r mare de actori buni ?i imagini vizuale care te ?in cu sufletul la gur? ?i î?i inspir? dorin?a de a p??i de pe scaun direct în mijlocul naturii pentru a înfrunta tu îns??i m?re?ul munte.

Un lucru care trebuie apreciat este generalizarea tipurilor de personaje care încearc? s? izbuteasc? în aceast? curs? contra cronometru împotriva muntelui, a condi?iilor meteo dificile ?i împotriva mor?ii.

Corpul uman nu a fost cl?dit de natur? s? reziste la astfel de condi?ii atmosferice ?i în momentul în care treci de altitudinea de peste 7000 de metrii experien?a este un mare atu, de aceea devine sarcina ghidului montan de a te ajuta s? ajungi pana în vârful lumii ?i înapoi în baza gigantului în via??.

În acest caz, Scott Fischer ?i Rob Hall, conduc?torii expedi?iilor Adventure Consultans ?i Mountain Madness au luat decizia gre?it? ?i nu au reu?it s? î?i suprime ego-ul în detrimentul pericolului pentru vie?ile clien?ilor. Aceasta este o lupta zilnic? a ghizilor montani: de a analiza condi?iile meteo ?i de a dezam?gi clien?ii atunci când este necesar, chiar ?i cu riscul e?ecului personal ?i al companiei proprii sau al?turi de care lucreaz?.

Riscuri incalculabile. Dificult??i enorme. Ani de antrenamente pentru obstacole imposibil de prev?zut. Condi?ii inimaginabil de ostile. ?i totu?i, de aproape un secol, aventurieri de pe tot globul au c?utat sensul profund al vie?ii lor de zi cu zi încercând s? escaladeze cel mai înalt vârf – ?i cel mai periculos loc – de pe P?mânt: Everest. Poate au fost inspira?i de spiritul de pionierat al unor alpini?ti legendari precum Tenzing Norgay sau Sir Edmund Hillary.  E posibil ca to?i ace?tia s? fi c?utat sentimentul de umilin?? în fa?a naturii. Poate c? motiva?ia lor era c?utarea unei transform?ri spirituale, poate c? misiunea lor era una alimentat? de adrenalin?, dar nu avem cum s? neg?m c? spiritul uman e pus la încercarea suprem? când ambi?ia, fragilitatea omeneasc? ?i o furtun? inimaginabil? intr? în coliziune pe cel mai înalt vârf al lumii.

maxresdefault

Victor m-a înso?it în aceast? aventur? montan?(fie ea doar cinefil?) ?i a ?inut s? ofere opinia sa personal?:

Am fost pl?cut impresionat de realizarea filmului Everest – recunosc, m? a?teptam s? fie tras de p?r ?i s? nu p?streze mare lucru din povestea adevarat? cu care eram deja familiar. Nu a fost cazul, filmul neschimbând aspecte din poveste, ci doar ad?ugand ni?te imagini artistice unor momente în care nimieni nu ?tie de fapt ce s-a întâmplat.

Mi-au pl?cut ?i cei 2 actori din House of Cards, care au jucat fenomenal îns? nu cred c? filmul trebuia f?cut pentru ecrane 3D pentru c? o asemenea poveste nu este un subiect de distrac?ie în care s? zici „woahh! Ce bine se vede”. Pe de alt? parte, exist? ?i filmul Titanic, a?a c?…”

În final, un eveniment extrem de nefericit a reu?it sa atrag? aten?ia asupra unor reguli care trebuie impuse ?i respectate de c?tre alpini?ti. Filmul acesta vi-l recomand cu cea mai mare pl?cere atât din punct de vedere vizual cât ?i pentru o adev?rat? lec?ie de via??, aplicabil? zi de zi.

La urma urmei, chiar ?i în postura de pietoni ne risc?m zilnic via?a. R?mâne decizia noastr? când ac?iunile dorite merit? riscul la care ne supunem.

Dac? ai un dor de munte de nest?pânit ?i nu ai posibiltatea de a-?i rupe o zi din program sau nu ai bani pu?i deoparte pentru o astfel de escapad?, recomand acest compromis: filmul Everest ruleaz? în aceast? s?pt?mâna în cinematografe ?i nu necesit? achizi?ionarea prealabil? a unor cl?pari, schiuri sau alte echipamente specifice.

Film distribuit de RoImage.

 

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *